Magyar Gumiabroncs Szövetség

Küldetésünk

A HTA elsõdleges küldetése, hogy képviselje a gumiabroncs iparági szereplõk törvényes érdekeit Magyarországon. A Szövetség - a nemzeti és európai versenyszabályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett - segíti a hazai gyártókat és nagykereskedõket abban a törekvésükben, hogy a gumiabroncs-gyártással és felhasználással kapcsolatos törvények, hazai és európai uniós szabályozások megfelelõ szakmai felügyelet mellett készüljenek el.


Célunk

A HTA általános célja az, hogy a gumiabroncs iparról és a gyártott termékekrõl ismeretet adjon át a lakosság számára, hogy tájékoztassa a gazdasági és politikai élet résztvevõit tevékenységérõl, valamint hogy hozzájáruljon egy megfelelõ és globálisan is versenyképes jogi és szabályozási környezet kialakításához.


Mûködésünk

A HTA együtt kíván mûködni más szakmai szervezetekkel és intézményekkel, így elsõdlegesen a brüsszeli központú ETRMA szövetséggel, valamint a Közlekedéstudományi Intézettel a közlekedésbiztonság kérdéseiben. A Szövetség fontosnak tartja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a gumiabroncs minõségének fontosságára, évszakonkénti szerelésére, és megfelelõ szervizelésére. A jövõben a HTA képviseli a gumiabroncs iparágat a kormányzattal, a médiával és egyéb szakmai és üzleti szervezetekkel való egyeztetések során. A Szövetség ennek érdekében folyamatosan konzultál szakminisztériumokkal és az illetékes kormányzati intézményekkel a gumiabroncs iparág számára releváns új törvényjavaslatokkal és szabályozásokkal kapcsolatban.


CSR

A Szövetség, és egyben tagvállalatai CSR stratégiájának és cégkultúrájának szerves része a társadalmi szerepvállalás. Jelentõs gazdasági szerepük okán a vállalatok felelõsséggel tartoznak az egész magyar társadalomnak. Ezért igyekszik a HTA is a lehetõ legjobb módját megtalálni annak, hogy e téren is példát mutathasson a jövõben.